Chervona Kalyna” yacht-club

Chervona Kalyna” yacht-club
Generala Vatutina avenue, Kiev, Ukraine