Crowne Plaza Shanghai

Crowne Plaza Shanghai
400 Panyu Rd, Shanghai, China