Hilton Dubai Creek

Hilton Dubai Creek
Baniyas Street, Dubai, United Arab Emirates