Hotel Sunroute Plaza Shinjuku

Hotel Sunroute Plaza Shinjuku
2-3-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, Japan