Hyatt Regency Kyoto

Hyatt Regency Kyoto
644-2 Sanjusangendo-mawari, Higashiyama-ku, Kyoto, Japan