JinJiang Hotel

JinJiang Hotel
80 Renmin Road South, Chengdu, China