Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana

Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana
Corniche Rd W, Abu Dhabi, United Arab Emirates