Kokushikan University

Kokushikan University
4 Chome-28-1 Setagaya, Tokyo, Japan