Kougakuin University

Kougakuin University
1 Chome-24-2 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo, Japan