Longemont Hotel Chengdu

Longemont Hotel Chengdu
Jialingjiang Restaurant, WuHouCi, Wuhou Qu, Chengdu, China