Nairobi Serena Hotel

Nairobi Serena Hotel
Kenyatta Avenue, Nairobi, Kenya