Novotel London Blackfriars Hotel

Novotel London Blackfriars Hotel
46 Blackfriars Rd, London, United Kingdom