Parco dei Principi Hotel

Parco dei Principi Hotel
Via G. Frescobaldi, 5, Roma, Italy