Park Rotana

Park Rotana
Eastern Ring Rd, Abu Dhabi, United Arab Emirates