Rihga Royal Hotel

Rihga Royal Hotel
1 Taimatsu-cho, Shiokoji-sagaru, HigashiHorikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan