Shinagawa Prince Hotel

Shinagawa Prince Hotel
10-30 Takanawa 4-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan