Shinjuku Granbell Hotel

Shinjuku Granbell Hotel
2 Chome-14-5 Kabukicho, Shinjuku, Tokyo, Japan