Stamford International University

Stamford International University
1458 Petchkasem Road, Cha-am, Thailand